سوالات بسیاری در زیر پوست شهر زمزمه می شود که فلان نماینده از کجا هزینه میلیونی و گاها میلیاردی را برای تبلیغات پرداخته است؟ یا اینکه یک سمت در یک کرسی سیاسی چقدر درآمد دارد که ارزش اینچنین هزینه ای را دارد؟

این سوالات آنقدر بی جواب ماند تا با پرده برداشتن وزیر کشور و صحبت های آمدن پول کثیف به انتخابات آسمان سیاسی کشور غبار آلود شد.

«مهدی تقوی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار برنا در خصوص وارد شدن پول های رانتی در عرصه سیاست در کشور خاطر نشان کرد: وارد شدن پول های رانتی به سیاست در هر کشوری اتفاق می افتد و افراد به طروق مختلف به حزب های خود کمک می کنند تا بتوانند پیروز میدان انتخاباتی شوند، و این جمله معروف که «سیاست کثیف است» در این جا نمایان می شود.

وی در ادامه افزود: مسئله پول کثیف باید به طور کامل شفاف سازی شود، چون پول کثیف پولی است که از راه نامشروع به دست آید.

وی در ادامه در مورد قوانین وضع شده در این زمینه اظهار کرد: متاسفانه بدلیل وجود قوانین نادرست در سیستم مالیاتی کشور و حقوق تجارتی برخی به ثروت هنگفتی دست یافته و با این پول به نامزدهای انتخاباتی در امر تبلیغات کمک می کنند. بهتر است وزیر کشور باید یک تعریف منطقی از پول کثیف را از دید اقتصادی عنوان کند تا برای همگان روشن شود که مسوولین ذیربط این مبالغ گزاف و سنگین تبلیغاتی را از کجا بدست می آورند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اصطلاح پول کثیف، یک اصطلاح منطقی و درست نیست، وقتی در ایران احزاب وجود ندارد بنابراین حق عضویتی وجود نخواهد داشت. زیرا بودجه های تبلیغاتی در هر کشوری از طریق حق عضویت تامین می شود و یک منشا روشن مالی را داراست. اما در ایران شفاف سازی منابع مالی برای هزینه های تبلیغاتی کار بسیار مشکلی است.