معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران از برنامه‌ریزی برای ورود نیروگاه‌های برق‌آبی به بورس انرژی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از پاون ، رضا ریاحی تصریح کرد: نیروگاه‌های برق‌آبی هم‌ اکنون در بورس حاضر نیستند و با توجه به اینکه این نیروگاه‌ها نیز متقاضی حضور در بورس هستند، در حال برنامه‌ریزی برای ورود این نیروگاه‌ها به بورس هستیم.

وی با بیان اینکه 39 شرکت توزیع و 20 نیروگاه خصوصی در بورس انرژی حضور دارند، ابراز امیدواری کرد: با بهبود وضع نقدینگی در صنعت برق ، بتوانیم مبالغ بیشتری را به بورس انرژی اختصاص دهیم.

به‌ گفته وی، از ابتدای انجام نخستین معامله در بورس انرژی در روز 19 اسفند 91 تا نهم اسفند امسال، درمجموع چهار هزار و 895 میلیارد ریال به بورس انرژی تخصیص یافته و ارزش معامله‌های صورت‌گرفته دراین دوره به رقم سه ‌هزار و 732 میلیارد و 97 میلیون و 404 هزار و 604 ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی بورس انرژی گام بزرگی است که برداشته شده است، گفت: هنوز به ‌دلیل برخی محدودیت‌ها با اهداف خود فاصله داریم ضمن آنکه نمی‌توان انتظار داشت بورس انرژی در مدت دو سال به همه اهداف خود برسد.

ریاحی خاطرنشان کرد: تمرکز ما در سال آینده بر روی قراردادهای دو جانبه و اوراق گواهی ظرفیت است تا به نحوی مصرف‌کنندگان عمده برق وارد بورس شود.