معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است ظرف شش ماه شیوه نامه طراحی و تدوین برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوری شامل توالی تکرارهای بعدی، دستگاه های همکار، زمان اجرا، نحوه تامین هزینه ها، افق زمانی، حوزه های دارای اولویت، روش اجرا و سایر موضوعات اجرایی را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ارایه نماید.

2- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است برنامه ملی آینده نگاری علم و فناوی کشور را برای حوزه های اولویت دار مربوط با استفاده از اعتبارات مصوب و بهره گیری از حداکثر مشارکت صاحب نظران و نخبگان کشور و هماهنگی دستگاه های اجرایی طراحی، تدوین و برگزار نماید.

3- کلیه دستگاه های اجرایی ضمن همکاری با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در مرحله طراحی و تدوین برنامه، از نتایج این برنامه بهره گیری و استفاده نمایند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 17/12/1393 برای اجرا به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.