آخرین جلسه هیأت دولت در سال 93 با حضور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران برگزار شد.

لینک کوتاه خبر