کمال الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار پارلمانی برنا بااشاره به یک سال فعالیت مجلس در سال 93 بیان کرد: عملکرد مجلس علیرغم ابرهای سیاهی که از ناحیه افراطیون، واپسگرایان وجود داشت، کارنامه شان قابل قبول است. قانون خروج از رکود یا رفع موانع تولید و قانون تنظیم بخشی قسمتی از مقررات دولت در جهت رشد اقتصادی و تعامل دو قوا اتفاق افتاد که از جمله مهترین اقدامات مجلس در سال گذشته بود.

وی ادامه داد: اما در یک سال گذشته صداهای زمختی هم از مجلس بر علیه دلسوزان نظام و بر علیه دولتی ها و حتی رئیس جمهوری شنیده شد که پسندیده نبود. یک موضوع هم موضوع مطهری بود که به استناد اصل 84 که قانون اساسی این اختیار را برای نمایندگان داده که در تمام مسایل روز اعلام نظر کنند، که او مسایلی را مطرح می کرد که مورد هجوم بعضی از واپسگرایان قرار گرفت که خارج از شأن مجلس بود، و منهی استیضاح وزیر علوم و برخورد ناشایست با مطهری، کارنامه مجلس درخشان بود.

وی در خصوص مهمترین مصوبه در کمیسیون صنعت و معدن گفت: یکی از مهمترین مصوبات در کمیسیون صنعت و معدن، لایحه و طرح توانمندسازی روستایان بود که قرار است 25درصد از اعتبارات تملک دارایی کشور در اختیار صنعت روستایان قرار بگیرد و همچنین در کنار آن 10درصد درآمدهای معادن منطقه در اختیار روستاها قرار می گیرد. همچنین  رفع موانع تولید و خروج از رکود که دولت به عنوان لایحه به ما ارائه کرده بود و قسمتی از تنظیم بخشی قوانین دولت که پایدار کردن سرمایه گذاری را کلید می زد این ها از عملکرد کمیسیون صنعت و معدن است.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت اظهار داشت: با توجه به مشکلات به ارث رسیده از دولت گذشته، نابسامانی ها، محدودیت های منابع انسانی عملکرد دولت بسیار مثبت بود و امیدوارم بهار این تعامل سازنده که برگرفته از دیپلماسی نرمش قهرمانانه ترسیم رهبری است و مردم طالبند، به بار بنشیند و با دنیا آشتی کنیم .

وی در خصوص فعالیت مجلس در سال 94 گفت: آینده مجلس بی تردید در اختیار اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل نزدیک به دولت خواهد بود و واپسگرایان و افراطیون مورد بی توجهی مردم قرار خواهند گرفت.

پیرموذن خطاب به ملت ایران بیان کرد: امیدوارم با مشارکت بیشتر جوانان در عرصه های سیاسی کشور، شاهد افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی و حضور جوانان در عرصه های تصمیم گیری و حکومتداری باشیم.