«سید حسین نقوی حسینی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی برنا، در خصوص عملکرد مجلس در سال 93 اظهار داشت: سال 93 سال پرکاری در حوزه تصویب قوانین، قانونگذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی بود. در حوزه قانونگذاری در سال 93 چند مصوبه مهم داشتیم که می تواند آثار خیلی خوبی در حوزه اقتصاد داشته باشد، که یکی از آن مصوبات اصلاح قانون مالیاتی کشور بود.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی ما دو مصوبه داشتیم، یکی تنظیم مقررات مالی کشور بود که بودجه نویسی را در کشور روان می کرد و مصوبه دیگر قانون رفع موانع تولید بود که می تواند به رونق تولید کمک کند.در حوزه نظارت نیز حجم تعدد سوالات و تحقیق و تفحص ها بسیار زیاد بود و سوالات متعدد از وزرا که در صحن مطرح شد و همچنین در بعد نظارت در سال 93 فعالیت مجلس بسیار مثمرثمر بود.

وی در ادامه با اشاره به مهم ارزیابی کردن انتخابات مجلس بیان کرد: در سال 94 ، انتخابات مجلس را پیش رو داریم و مردم عزیزمان همواره آگاهانه و هوشیارانه در صحنه انتخابات حضور دارند و امیدواریم این بار نیز مردم به وظایف نمایندگان توجه کنند. نماینده جدول کار نیست، آسفالت کار نیست، لوله کش نیست، مجری دولت نیست، استاندار نیست، وزیر نیست. نماینده دو وظیفه دارد قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون یعنی وقتی می خواهند از کاندیداها یا نمایندگانی که می خواهند کاندید شوند در مورد وظایفشان سوال کنند بگویند شما چند بار موافقت کردی، چند بار مخالفت کردی، چند بار سوال کردی، چند استیضاح داشتی، چند تحقیق و تفحص داشتی، که توجه به این مسائل در انتخاب مجلس مهم است.

نقوی حسینی تصریح کرد: اگر با شاخص های وظیفه، نماینده را مورد ارزیابی قرار دهند قطعا مجلس بزرگی در تراز جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت. اگر با وعده و وعید زندگی کنیم و نماینده بیاید وعده های اجرایی به مردم دهد، اجرایی نخواهد شد زیرا نماینده مسئول مسئول اجرایی نیست.

وی در پایان خطاب به ملت ایران گفت: من توصیه ام به مردم این است که در انتخاب به وظایف نماینده توجه کنند و چه کاندیداهایی که نماینده نبودند و چه آن هایی که نماینده بودند، و در مورد وظایف نماینده از وی سوال بپرسند که در کدام کمیسیون می خواهی بری، چه طرح های قانونی داری، چه مصوباتی را دنبال خواهی کرد، به نظر شما چه ضعف هایی وجود دارد، این ها را باید نماینده سوال کنند، زیرا ما اگر از نماینده انتظارات اجرایی داشته باشیم افراد می آیند وعده می دهند خوب پول هم که دست مجلس نیست دست نماینده نیست، مردم سرخورده می شوند و می گویند شما وعده دادی و نشد و نباید هم بشود.