بهمن آرمان اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفت و گو با برنا در مورد مهمترین رویداد اقتصادی اینگونه عنوان کرد: اقتصاد ایران شدیدا با مسئله سیاست و روابط خارجی ما گره خورده است و مهم ترین اتفاقی که افتاده این بوده که دولت در راستای تنش زدایی گام هایی را برداشته است که به طور بسیار زیبایی توانست جامعه ما را متحول کند. از این رو توانستیم با رویکرد های جدید در عرصه بین المللی اقتصاد ایران را متحول کنیم.

وی در ادامه تلخ ترین حادثه اقتصادی را کاهش شدید شاخص بورس اوراق بهادار دانست و اعلام کرد که عده زیادی را متضرر کرده است.

آرمان تفاوت های رویکرد دولت در سال 93 نسبت به سال 92 را همان سیاست های اتخاذی توسط دولت دانسته و تشدید زیان های به بار آمده متاثر از تحریم هایی بوده که بر علیه ایران اعمال شده بود.