شهربانو امانی نماینده سابق در مجلس شورای اسلامی در مورد رویدادهای مهم سال 93 اینگونه توضیح داد: در فضای سیاسی نسبت به گذشته بازتر شده و شاهد  برگزاری کنگره حزب های مختلف بوده ایم، وزارت کشور صاحب معاون سیاسی شد، بحث مذاکرات در سراشیبی توافق در حال جریان است، مطبوعات نسبت به گذشته کمتر توقیف شده اند، فضای سیاسی آرام و شفاف شده است و رو به بهبود است، می توان گفت تا حدودی تورم مهار شده است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جای تازه گرفته است.

امانی در ادامه تلخ ترین حادثه سال را ممنوع التصویر شدن بعضی از چهره های سیاسی دانست و گفت: از آذرماه سال 93 هیچ گونه نشاط سیاسی در کشور نداشته ایم و ممنوع التصویر کردن برخی از چهره های سیاسی کشور که روزی باعث پیشرفت این مرز و بوم شده اند کاملا سلیقه ای بوده و نشان می دهد که قانون از اعتبار کمتری برخوردار است و سلیقه بر قانون ارجعیت دارد، برخی از دوستان با این گونه اعمال تنها عرصه را بر دولت تنگ تر می کنند.

رفتارهای تهاجمی گروه های فشار به سخنرانان اصلاح طلب همچون آقای مطهری تمام شیرینی های امسال را رو به تلخی می برد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر بحث مذاکرات هسته ای به خوبی پیش برود، رونق اقتصادی و نشاط سیاسی بر جامعه حاکم می شود که این مسئله خود نقش مهمی در خروج از یاس و ناامیدی در روحیه مردم را دارد.