آیت الله محسن غرویان به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در این صحبت اخیر در واقع فرمان سکوت به تندروهایی بود که اصل مذاکره و تیم مذاکره کننده را زیر سوال می برند و این ها اگر مطیع ولایت هستند با این فرمایشات اخیر باید عذرخواهی کنند و بگویند ما عذرخواه و شرمنده هستیم از موضع گیری های تندی که در اصل مذاکرات و نسبت به اعضای تیم مذاکره کننده کردیم و به نظرم ولایت پذیری و مطیع ولایت بودنشان این اقتضا را دارد که حتما عذرخواهی کنند.

غرویان ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند کسانی که انتقاد دارند بیایند و انتقادات خود در این حدود سه ماه که جزئیات توافق نامه به چه شکلی تنظیم شود را مطرح کنند برای آینده راهکار نشان دهند تا عزت و حقوق ملت ایران حفظ شود والا اصل مذاکره را ایشان کاملا تایید کردند و تیم مذاکره کننده ، وزیر امور خارجه و همچنین رئیس جمهوری محترم را مورد تایید مجدد قرار دادند و صریحا گفتند که این ها قابل اعتمادند و برای ملت ایران و مصالح ملت دارند تلاش می کنند، کسانی که از اصل مذاکره سخن می گویند و آن را مورد قبول قرار نمی دهند و می گویند رهبری با اصل مذاکره مخالفند به نظرم باید یک عذرخواهی کنند.

وی افزود: فرماندهان نظامی بدون موافقت مقام معظم رهبری هیچ وقت در مسائل کلان موضع گیری نمی کنند و خود فرمانده محترم سپاه، سرلشگر فیروزآبادی و سران سه قوه که موضع گیری قاطعانهای کردند و تیم مذاکره کننده را مورد اعتماد دانستند و اصل مذاکره را تایید می کنند بدون رضایت مقام معظم رهبری موضع گیری نخواهند کرد، این تندروها هر چه مقاومت  و تندروی بیشتری کنند به نظرم عدم ولایت پذیری خود را اثبات می کنند همانطور که عرض کردم جا دارد این تندروها و دلواپسان یک عذرخواهی از ملت بکنند.

آیت الله غرویان در پایان گفت: تلاش دلواپسان بر آن است که این دولت و تیم مذاکره کننده را تضعیف و ساقط کنند، اکنون در توهمات و تخیلات خود سیر می کنند ولی هدفشان این است که این حرکت دولت و حرکت ملت را به هر شکلی شکست دهند.