به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر با بیان اینکه رییس جمهورروحانی نیز تاکید کرده است که هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگرآنکه از روزاول تمام تحریم های اقتصادی لغو شود، نوشت: اکنون هردوکشورایران و آمریکا درآستانه دیپلماسی وسیاست ورزی ایستاده اند.

او در ادامه به اظهار نظر طرف آمریکایی نیز اشاره کرده و می نویسد: از آنجا که اوباما نیز گفته است « اگر دوطرف به این توافق دیپلماتیک دست یابند نوید بخش عصر تازه ای در روابط آمریکا و ایران است» لذا این آخرین گزینه برای آغازتعامل است؛چراکه هردو کشور براین امرتوافق دارند که به موضوع هسته ای به عنوان آزمایش اراده بپردازند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری در ادامه راه حل مشکل هسته ای را به واقع بینی آمریکایی ها مبتنی کرده و نوشته است: برای حل مشکل هسته ای،آمریکا باید واقع بینی پیشه کند و با عبور از ادعاها وبا لغو تحریمها به تدریج اعتماد بیافریند؛ تا سخن گفتن آغازشود.

ابوطالبی با استناد به اظهارات خود اوباما که گفته است «این فرصتی است که تنها یک بار در زندگی پیش می آید» می نویسد: اگردراین مرحله دیپلماسی شکست بخورد، ازتاریخ درس گرفته نشده وگفتگو،به جای خصومت ورزی نخواهد نشست.

او در ادامه برخی دیگر از مواضع رئیس جمهوری آمریکا را که نشان از بروز تغییراتی در نگاه این کشور نسبت به ایران دارد باز بینی کرده نوشته است : اوباما پیشتر در باره ایران گفته است که «ایران کشوری پیچیده است، درست مثل کشورخودماوباتوجه به تاریخ روابط دوکشور،بی اعتمادی عمیقی وجودداردکه فورا ازمیان نمی رود. ایران کشوری است که در برابر یک جنگ هشت ساله مقاومت کرده و یک میلیون کشته داده است. به نظرم آنهانشان داده اند مایلند در ارتباط با این برنامه که آن را مایه غرور ملی و در مواردی بقای ملی می دانند، سختی ها را تحمل کنند. در ایران هیچ جناح سیاسی نیست که به خواسته های آقای نتانیاهو دایر بر جمع آوری کامل برنامه غنی سازی اورانیوم تن دهد. دکترین من (دکترین اوباما) این است که ما تعامل خواهیم کرد، اما همه قابلیت های خود را نیز حفظ می کنیم. آمریکا به اندازه کافی قدرتمند هست که بتواند بدون آنکه خود را به خطر بیاندازد، امکان تعامل با کشوری مثل ایران را آزمایش کند. هیچ فرمول و گزینه موثرتری به جز مسیر دیپلماتیک و چارچوب پیشنهادی وجود ندارد و این مسئله قابل اثبات است. اما من بسیار قاطعانه می‌گویم که حتی اگر اطمینان حاصل کنیم که ایران سلاح هسته‌ای ندارد،اختلافات ما با این کشور تغییری نمی‌کند.»

ابوطالبی با یادآوری این که آمریکا درروابط با ایران ازکودتا وسرکوب دموکراسی وجنگ وتحریم و ... اینک به گفتگوی دیپلماتیک رسیده است؛ می نویسد: برهمین اساس اوباما در روانشناسی خود از ایران می گوید: « این موضوع ریشه در تجارب گذشته این کشور( ایران) دارد، این برداشت که کشورشان تضعیف شده است.اینکه آمریکا وغرب، اول دردموکراسی آنهادخالت کردند وبعد در قالب حمایت ازشاه و بعد درحمایت ازعراق وصدام درآن جنگ به نهایت خشن دخالت کردند.

ملت ایران هم دررابطه با آمریکا با مبارزه و انقلاب و مقابله ومقاومت رو در رو بوده اند واکنون به سخن گفتن سیاسی روی آورده اند؛ لذا اوباما می گوید: «درنامه هایی که آیت الله خامنه ای فرستاده، معمولا یادآوری از آنچه نارضایتی های گذشته ایران می داند، وجود دارد.» یا آنکه می گوید: «فعالیت هایی که ایران انجام می دهد، شعارهایش، هم شعارهای ضد آمریکایی و هم شعار های ضد اسرائیلی، عمیقا آزار دهنده است.»

از نظر معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اگر دوکشوردر این موضوع که می توانند باهم گفتگوکرده و به توافق برسند، شکست خورده و نتوانند تفاهم کنند؛ آن وقت چگونه می توانند برسر موضوعات چالشی دیگر گفتگو کرده و به توافق برسند؟

ابوطالبی سپس شرایط پدید آمده را صحنه آزمایش سیاست اندراج دانسته و یاد آور شده است: این سخنان رهبری واوباما خطاب به کلیت آمریکا است، ونه احزاب و یا دولت ومجلسین آن و به نظرمن ارزش آغازتعامل ایران و آمریکا، بیش از موضوع پرونده هسته ای است؛ آنرا آسان ازدست ندهیم.