به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از رسانه مالیاتی ایران، علیرضا طاری بخش با بیان اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال جاری، 9 درصد است، گفت: این نرخ شامل 6 درصد مالیات و 3 درصد عوارض است که مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده می باید از ابتدای سال 94، در کلیه مبادلات اقتصادی فیمابین ( عرضه کالا و ارایه خدمات عمومی)، 9 درصد مالیات و عوارض را در صورتحساب های صادره اعمال و از خریداران اخذ نمایند.

وی در مورد افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری گفت: مطابق تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین براساس ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب چهارم اسفندماه سال 93 ، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال 1394 از هشت درصد (8 % ) به نه درصد (9 %) افزایش یافته است.