به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، حملات هوایی به فرودگاه بین المللی صنعا طی هفته گذشته، این فرودگاه را غیر قابل استفاده کرده است و تا زمانی که باندهای فرودگاه بین المللی صنعا تعمیر نشود، امکان برقراری هر پروازی غیرممکن است.