به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، روز گذشته وزرای اقتصاد و برنامه ریزی، امور خارجه، وزیر دولت، وزیر کار و وزیر بهداشت عربستان سعودی در برابر پادشاه این کشور سوگند یاد کردند.

ملک سلمان پادشاه عربستان در پیامی برای ولی عهد، جانشین وی و وزرای جدید آرزوی توفیق و موفقیت کرد.