ترک همدانی وکیل علی مطهری  در رابطه با پیگیری پرونده متهمین حادثه شیراز به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: پیگری پرونده حادثه شیراز در جریان است. در حال حاضر موعد رسیدگی و صدور قرار مجرمیت رسیده و لازم است پرونده با نظر دادستان به دادگاه انقلاب برای رسیدگی ارجاع شود.

ترک همدانی در ادامه گفت: وقتی از افرادی که به دکتر مطهری حمله کردند شکایت کردیم دادسرای شیراز اقدام به رسیدگی کرد و پرونده به دادسرای انقلاب ارجاع شد .

وی افزود: شعبه ششم بازپرسی دادسرای انقلاب شیراز نسبت به صدور دستور جلب بعضی از متهمین اقدام کرد برخی از متهمین دستگیر شدند و برخی از آنان با وثیقه آزاد شدند.

وکیل علی مطهری در ادامه بیان داشت: طی صحبت های اخیرا من با بازپرس این پرونده به زودی برای صدور قرار مجرمیت برای افرادی که به دکتر مطهری حمله کرده اند به دادگاه خواهد رفت.