به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، بر طبق این نظرسنجی ها، حزب محافظه کار بریتانیا به رهبری دیوید کامرون با ۳۴ درصد آرا در صدر قرار دارد و حزب کارگر به رهبری اد میلیبند تنها با فاصلۀ یک درصد حزب حاکم را دنبال می کند.

با توجه به نتایج این نظرسنجی ها، تشکیل دولت ائتلافی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و رهبران احزاب بریتانیا همزمان با نزدیک شدن به آخرین روز مهلت قانونی برای تبلیغات، کارزار انتخاباتی خود را سرعت بخشیده اند.

با استناد به همین نظرسنجی ها، هیچکدام از این دو حزب از اکثریت برخوردار نیستند و هر کدام از آنها مجبورند برای تشکیل دولت با احزاب دیگر ائتلاف کنند.

انتخابات مجلس بریتانیا قرار است روز پنجشنبه، هفتم مه برگزار شود. مجلس عوام بریتانیا ۶۵۰ کرسی دارد که همراه با مجلس اعیان، پارلمان بریتانیا را تشکیل می دهد.