به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، معاون اول رئیس جمهور در آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور، علاوه بر بند ل ماده واحده قانون بودجه مبنی بر انتشار اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های آزادراه ها و خطوط ریلی، انتشار10 هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و صکوک برای اجرای طرح های راه وشهرسازی را ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ آیین نامه اجرایی بند 'ز' تبصره '6' ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور'2' تصریح کرد: در اجرای بند 'الف' تبصره '6' ماده واحده قانون بودجه سال 94 کل کشور با ناشران (شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی) اجازه داده شده است مبلغ 10 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و صکوک (اوراق بهادار اسلامی) به منظور اجرای طرح ها با تضمین خود منتشر کند.

براساس آیین نامه اجرایی بند 'ز' تبصره '6' ناشران (شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی) مکلفند فهرست طرح های متقاضی استفاد هاز منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف 20 روز پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط برای تصویب شورای اقتصاد ارائه نماید.

براساس ماده '7 این آیین نامه، ارا ارائه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می شود و ناشر ظرف 20 روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل خواهد بود.

اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این آیین نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک براساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود.