به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، علی ربیعی وزیر کار رفاه و امور اجتماعی اظهار داشت: برای رسیدن به رشد 8 درصدی باید از همه توانمندی‌های خود در بخشهای گوناگون استفاده کنیم و برای رشد اخلاقی جامعه، فرهنگ کار و تحول اقتصادی را ارتقا بدهیم.

وی در ادامه افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی قابل تحقق است اما برای ارتقاء اخلاق و فرهنگ کار در جامعه باید دانشگاهها به یاری بیایند.

وی تاکید کرد: بر جامعه چه رفته است، مردمی که روزی قنات می کندند تا از آبهای زیرزمینی استفاده کنند امروز به دنبال دریافت یارانه هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری کشور در دولتهای نهم و دهم، گفت: با درآمد حاصله نه تنها فقر از بین نرفت و عدالت برقرار نشد بلکه اشتغال نیز در کشور به وجود نیامد و متاسفانه جامعه نسبت به حل مسایل اجتماعی دچار ضعف و ناتوانی شده بود.

ربیعی در پایان با بیان اینکه در سیاستهای رفاهی دچار مشکل هستیم، آمادگی وزارتخانه متبوع خود را برای همکاری در زمینه پژوهش‌های مربوط به رفاه اجتماعی با دانشگاههای کشور اعلام کرد.