به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس بدنبال پیروزی قاطع حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی انگلیس، روز جمعه وزرای کلیدی امور خارجه، کشور، دارایی و دفاع این کشور را در سمت های شان ابقا کرد.