ایرج ندیمی و نماینده مردم شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در ادوار ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی ایران  در گفت و گو با خبرنگار پارلمان خبرگزاری برنا در رابطه با نطق میان دستور نمایندگان قزوین و زاهدان که توافق هسته ای را به مذاکرات ترکمن چای تشبیه کرده بودند، گفت: تیم هسته ای هیچگاه تحت تاثیر یکی دو نفر از نماینده ها قرار نمی گیرد، گاهی مجلس نظری می دهد و گاهی یک عده از نمایده ها؛  در بین نماینده ها نیز مثل آحاد ملت یکی موافق است و یکی مخالف؛ مهم این است که مجموعه مجلس چنین حرفی نزدند و حرف یکی دو نفر بر روی کل مجلس اثری ندارد. این اظهار نظرهای انفرادی  هیچگاه  انگیزه تیم مذاکر کننده  برای ادامه کار کم نخواهد شد .  

نماینده مردم لاهیجان با اشاره به اینکه باید توجه کرد در هر صورت آمریکایی ها در حال دبه کردن هستند و عده ای نیز مخالف آن ها اگر نظر دهند اشکالی ندارد، گفت: نظر انفرادی چند نفر در مجلس به نظر نمی آید در استراتژی راهبرد تیم هسته ای اثری  داشته باشد، آن ها می دانند چه می خواهند و نیز می دانند چه باید بگویند و به نظر من آنچه که نباید انجام بشود قطعا انجام نمی دهند.

ندیمی افزود: نقد مجلس با نقد نماینده مجلس فرق دارد، ما همه بسیار افکار متفاوتی داریم، اختلاف نظر ، رقابت سیاسی ، نقد سازنده و نقد مخرب داریم همه جور نقد  وجود دارد اما تیم هسته ای به دیدن نظرات و رعایت خطوط قرمز به کار خود ادامه می دهد.

وی ادامه داد: تیم هسته ای برای خودش راهبردهای خاصی دارد تا تبدیل به رای اکثریتی شود ؛ یعنی در راهبردهایش آنچه  مهم است نظر رهبری و رییس جمهوری و مجلس ، منظور مجلس اکثریتی است که تعریف شده باشد نه اینکه حالا یک نفر چیزی بگوید.