به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، 60 لیتر سهمیه بنزین یارانه ای خودروهای شخصی با قیمت هفت هزار ریال (700 تومان) و 300 لیتر سهمیه بنزین آزاد با نرخ 10 هزار ریال(یک هزار تومان) به کارت سوخت خودروها واریز می شود.

سهمیه بنزین 10 هزار ریالی پس از پایان سهمیه بنزین هفت هزار ریالی قابل استفاده است.

همچنین سهمیه گازوییل خودروهای عمومی نیز در ساعت 24 امشب شارژ و قابل برداشت خواهد بود.گازوئیل یارانه ای هر لیتر 2 هزار و 500 ریال(250 تومان) عرضه می شود.

قیمت حامل های انرژی در سال جدید هیچ افزایشی نداشته و به نرخ سال گذشته به فروش می رسد.