به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، وزیر فرهنگ و ارشاد برای پاسخ به سوال هفت تن نمایندگان در مجلس حضور می یابد.

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

 • 1

27

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد :

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

954 دو اصلاحیه دارد

31

 1388

 • 2

556

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد :

طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

1425

1379

1380

 • 3

465

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:

طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (یک‌فوریت‌این‌طرح‌درجلسه‌علنی‌مورخ25/3/1393به‌تصویب رسید)

1312

1065

 • 4

448

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 17/2/1393 به تصویب رسید)

1314

1013

 • 5

455

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح‌ الحاق یک بند به عنوان بند(ه‍) به تبصره جزء(1) ماده(3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ30/2/1393 به تصویب رسید)

اصلاحیه1

1337

1032

1336

 • 6

450

گزارش کمیسیون انرژی در مورد:

طرح‌اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (یک‌فوریت‌ این‌ طرح ‌در جلسه‌ علنی ‌مورخ22/2/1393به‌تصویب رسید و تقاضای ‌رسیدگی ‌طبق ‌اصل85 قانون ‌اساسی‌ در جلسه ‌علنی‌ مورخ9/2/1394 اعلام‌ گردید)

1353

1023

1352

 • 7

477

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیاتهای‌مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض‌وبرقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 الی 1381 (یک‌فوریت‌این‌طرح‌در جلسه‌علنی مورخ22/4/1393 به تصویب رسید)

1400

1105

1399

 • 8

548

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

طرح استفساریه ماده(59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 12/11/1393 به تصویب رسید)

1431

1338

 • 9

395

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

958

848

 • 10

285

گزارش شوردوم کمیسیون انرژی در مورد:

طرح حمایت از صنعت برق کشور (دراجرای‌ماده 104 آئین‌نامه‌داخلی‌ با اولویت در دستور قرار گرفت)

992

563-683

پیوست دارد  684-991 پیوست دارد

 • 11

315

گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد:

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

1019

596-1036

دوپیوست دارد

 • 12

145

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد:

طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است و در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

299

217

297

 • 13

282

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد:

طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

729

560

720

جایگزین پیوست و پیوست 1دارد

 • 14

87

گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد:

لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

254

91

 • 15

210

بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (در اجرای ماده  146 آئین‌نامه داخلی بنا به تقاضای بیش از ده نفر از طراحان محترم و دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

395

-

 سؤال

 سؤال هفت نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه ‌شنبه مورخ 5/3/1394 قرار دارد .

2. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1391 کل کشور (در اجرای‌تبصره(1) ماده(221) آئین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌شورای‌اسلامی)(شماره چاپ 1423 )

3. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای کشور (شماره گزارش33 )

4. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات‌ و فناوری در خصوص‌ نحوه ‌اعطای ‌بورس‌ تحصیلی ‌و جذب هیئت علمی از سال 1368 تاکنون (شماره‌گزارش31)

انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها

ردیف

عنوان

 • 1

انتخاب ‌یک‌نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی ‌مجلس‌شورای‌اسلامی به‌عنوان ‌ناظر بر اجرای ماده (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور (موضوع ‌ماده(37) قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور مصوب 17/2/1387)