به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از بازار سرمایه (سنا)، در این ماه تعداد 12186 میلیون سهم در 1میلیون 40 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 55 درصد و 34 درصد کاهش را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.

همچنین ارزش معاملات نرمال به 23919 میلیارد ریال رسید و حجم معاملات معاملات نرمال با 10701 میلیون سهم به ترتیب با 37 درصد و 47 درصد کاهش نسبت به ماه گذشته همراه شدند.

براین اساس تعداد 372 هزارو 24 برگه اوراق مشارکت به ارزش 370 میلیارد ریال معامله شد که نسبت به فروردین ماه 93 به کاهش 84 درصدی را نشان می دهد.

این در حالی است که شاخص کل با 3314 واحد کاهش نسبت به ماه قبل معادل 94 . 4 درصد کاهش ، به رقم 63703 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 3003 واحد کاهش به رقم 460 هزارو 75 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2951 واحد کاهش به عدد 130 هزارو 741 واحد رسید و به ترتیب با 12 . 6 و 21 . 2 درصد کاهش مواجه شد .

طی مدت یادشده، ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباط با 83 . 26 درصد، استخراج سایر معادن با 83 . 20 درصد، منسوجات با 31 . 13 درصد، و انتشار، چاپ و تکثیر با 78 . 10 درصد بیشترین تغییر در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.