به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، در این دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با وزیر هماهنک کننده در امور اقتصادی جمهوری اندونزی گفت وگو خواهند کرد.