به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا بر این اساس، رای‌گیری تعداد افراد عضو در شورای مرکزی خانه احزاب از 15 نفر به 21 نفر  افزایش یافت و قرار شد در میان 21 عضو شورای مرکزی از سه جریان احزاب اصلاح‌طلب، اصول‌گرا و مستقل هر کدام 7 نفر نماینده به شکل مساوی در شورای مرکزی داشته باشند.

همچنین مدت دوره شورای مرکزی خانه احزاب از دو سال به سه سال تغییر کرد.