به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بر اساس رای‌گیری نمایندگان احزاب در این نشست ماده 15 و 22 اساسنامه خانه احزاب اصلاح شد که بر این اساس تعداد اعضای شورای مرکزی از 15 نفر به 21 نفر افزایش یافت و مدت نمایندگی آنها از 2 سال به 3 سال تغییر کرد.

قرار است از 21 عضو شورای مرکزی خانه احزاب، سه جریان اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل هرکدام به شکل مساوی یعنی 7 نفر نمایندگانی در شورای مرکزی خانه احزاب داشته باشند.

در ادامه تصمیم‌گیری شد که هر فراکسیون 7 نفر را به نمایندگی خود به مجمع عمومی خانه احزاب معرفی کرده و در آنجا آن افراد رای بیاورند.

همچنین مقرر شد تا تشخیص اینکه کدام تشکل یا حزب اصلاح‌طلب یا اصولگرا یا مستقل باشد، براساس خوداظهاری آن حزب صورت گیرد.

علاوه بر این برخی از اعضا پیشنهاد دادند که یک فرد می‌تواند برای دو دوره متوالی عضو شورای مرکزی باشد که این پیشنهاد رای نیاورد.

بنا بر این گزارش رای‌گیری برای انتخاب شورای مرکزی خانه احزاب بر اساس فراکسیون یا رای مستقیم به شکل دستی برگزار شد که در نهایت انتخابات فراکسیونی با 66 مورد موافقت همه شرکت‌کنندگان قرار گرفت.