یوسف مولایی کارشناس حقوق بین الملل در گفتگو با خبرگزاری برنا در باره چشم انداز مذاکرات گفت :با توجه به اظهار نظر آمانو از درک متقابل پیش آمده بین طرفین می توان چنین برداشت کرد که نقشه راه مشترک و روشنی برای رسیدن به توافق به وجود آمده است.

وی افزود: مذاکرات فعلا در مسیر مثبتی است ولی ریزه کاری های مربوط به بازرسی خیلی پیچیده و فنی و مهم است، حتی اگر موافقت نامه ای هم امضا شود در مرحله اجرا قطعا بحث‌هایی در باره چگونگی نحوه بازرسی ها و دلایل آژانس برای درخواست‌های بازرسی پیش خواهد آمد. زیرا ارزیابی طرفین از ضرورت دسترسی ها متفاوت است.

 مولایی در ادامه اضافه کرد: کار بر روی ضمائم توافق بسیار حساس و پیچیده است و هر کدام از ضمائم می تواند در مرحله اجرای توافق مشکلاتی را به وجود بیاورد به همین دلیل بحث و مذاکره بر روی ضمائم بسیار فنی، ریز و حساس است و فقط کسانی که به لحاظ فنی موضوع را خوب می شناسند می توانند اظهار نظر کنند.

 وی خاطر نشان کرد: در صورت پذیرش پروتکل الحاقی از طرف ایران آژانس بین المللی برای اینکه به بعضی از مکان های نظامی دسترسی پیدا کند باید دلایل قانع کننده را داشته باشد و باید برای این دلایل و بازرسی ها مکانیزم مناسبی پیش بینی شود.