به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری برنا ولی الله سیف در دیدار زیگمار گابریل معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان افزود: اخیر فضای مثبتی برای گسترش روابط ایران و آلمان بوجود آمده است و این علاقه مندی وجود دارد که روابط به سطح قبلی خود بازگردد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در گذشته ایران و آلمان روابط خوب و مطلوبی با یکدیگر داشته اند گفت: متاسفانه شرایط بین المللی و تحریم ها به گونه ای شد که روابط اقتصادی دو کشور با رکود مواجه شد و به سطح پایینی رسید.