به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، عباس آخوندی در هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اردبیل افزود: باید به فکر اشتغال برای مهندسان ایرانی در سراسر جهان باشیم و مهندسان ما بتوانند قدرت رقابت را در سطح بین المللی کسب کنند

وی اظهار کرد: باید با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در جمع بندی هسته ای به بازارهای فراملی دست یابیم و به سمت رقابت های بین المللی پیش برویم.

آخوندی ادامه داد: نگاه به مهندسی تاکنون نگاهی درون گرا بوده ولی باید با اتکا به توان ملی نگاه برون گرا داشته باشیم و از طریق رقابت های بین المللی در سطح جهان حرفی برای گفتن داشته باشیم.

او همچنین با اشاره به وجود یک هزار و 300 شهر در کشور و قرار گرفتن ایران روی گسل زلزله وظیفه مهندسان را مهم ارزیابی و اظهار کرد: کاستی هایی در حوزه مهندسی وجود دارد که باید با ویرایش آیین نامه ها و توجه به قوانین مهندسی ساختمان نسبت به رفع این کاستی ها اقدام شود.

آخوندی توجه به بحث انرژی در مهندسی ساختمان را ضروری دانست و افزود: بیش از 35 درصد انرژی در ساختمان ها مصرف می شود که مهندسان باید آیین نامه های مربوطه را اجرا کنند.

وی با بیان این که دانش مهندسی در ایران رو به رشد است، اظهار کرد: ارزیابی های لازم از تعداد مهندس مورد نیاز در کشور انجام نشده و این رشته با رشد شتابان به پیش می رود.