به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا لوران فابیوس وزیر امورخارجه فرانسه در گفتگو با شبکه رادیویی "فرانس اینتر" اظهار داشت: هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. سفر فابیوس به تهران اولین سفر یک مقام بلندپایه فرانسوی از سال 2005 تاکنون خواهد بود.

این سفر در پی دعوت محمد جواد ظریف از لوران فابیوس در حاشیه مذاکرات وین صورت می پذیرد.