به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت جهادکشاورزی، محمد ولی روزبهان با بیان اینکه چین دوم برگ سبز چای نیمه خرداد شروع شده بود، افزود: چایکاران پیش از این در مرحله اول 34هزار تن برگ سبز به ارزش 625 میلیارد ریال برداشت کردند.

وی با اشاره به اینکه چین سوم برگ سبز چای اواسط مرداد آغاز می شود، اظهار داشت: از اوایل اردیبهشت تاکنون 13 هزار تن چای خشک در 154 کارخانه چایسازی گیلان ومازندران تولید شد.

رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون 435 میلیارد ریال از مطالبات چایکاران شمال ایران پرداخت شده است.

به گفته وی، دولت امسال هر کیلوگرم برگ سبزچای درجه یک را با قیمت21 هزار و800 ریال و درجه دو را 12 هزار و100 ریال خریداری کرده است.