به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارتخانه مزبور، پیک مصرف برق در روز 29 تیر ماه 1393 رقم 47 هزار و 105 مگاوات ثبت شده بود.

برابر این گزارش، میزان مصرف برق کشور درمقایسه با روز مشابه پارسال سه هزار و 319 مگاوات کاهش نشان می دهد.

میزان ذخیره نیروگاه های کشور نیز در روز گذشته به دو هزار و 353 مگاوات رسید و صنایع کشور نیز سه هزار و 505 مگاوات برق مصرف کردند.

میزان مبادله های برون مرزی برق ایران با کشورهای همسایه نیز به یکهزار و 733 مگاوات رسید.

مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه یکهزار و 417 مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان 316 مگاوات ثبت شد.

این گزارش نشان می دهد ،تبادل برق ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان در روز 29 تیر به تراز مثبت یکهزار و 101 مگاوات بالغ شد.