به گزارش گروه خبر  از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، هیأت های متشکل از وزرای امور خارجه، وزیر انرژی، وزیر صنعت و جهانگردی و وزیر زیرساخت های اسپانیا به همراه 70 نفر از نمایندگان شرکت های معتبر اسپانیایی از 15 تا 17 شهریور ماه برای بررسی موقعیت های سرمایه گذاری به ایران سفر خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، هیأت اتریشی نیز متشکل از رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و هیأت همراه برای بررسی موقعیت های تجاری به ایران سفر می کنند.

بر این اساس، حضور رئیس جمهور اتریش در پاسخ به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان انجام خواهد شد.

این در حالی است که، هیأت اتریشی از تاریخ 15 تا 18 شهریور به ایران سفر می کنند.

هاینز فیشر رئیس جمهور اتریش، در صدر هیاتی 200 نفره از شخصیت های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی و دانشگاهی و فرهنگی این کشور به تهران سفر خواهد کرد.

هیأت اسپانیایی در نظر دارند تا در مدت سه روز حضور خود در تهران و همچنین اصفهان با چهار وزیر کابینه یازدهم در ایران دیدار کنند، همزمان با ورود این هیئت به ایران، یک همایش بزرگ نیز برای بررسی همکاری های مشترک بین دو کشور برگزار خواهد شد.

سفر اسپانیا با هدف بررسی امور زیربنایی، صنعت نفت، گاز و انرژی و بررسی موارد بیشتر برای همکاری خواهد بود.