به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در این مراسم و در حضور روسای جمهور ایران و قرقیزستان ٨ یادداشت تفاهم و موافقتنامه همکاری به امضای مقامات و مسوولان بلند پایه دو کشور رسید.

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کشاورزی، موافقتنامه انتقال محکومان، برنامه همکاری وزارتخانه های امورخارجه، یادداشت تفاهم همکاری رسانه ای، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه انرژی، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه حمل و نقل هوایی، یادداشت تفاهم همکاری اتاق های بازرگانی و یادداشت تفاهم همکاری های کنسولی، ٨ سند همکاری است که به امضای وزرا و مسوولان ایران و قرقیزستان رسید.

قرار است روسای جمهور ایران و قرقیزستان در نشست مطبوعاتی مشترک به تشریح مذاکرات هیات های عالی رتبه دو کشور و دستاوردهای آن بپردازند.