به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی اعلام کرد: قیمت نفت سنگین ایران در هفته منتهی به ٢٨ اوت (جمعه 6 شهریور ماه) سه دلار و 51 سنت برای هر بشکه کاهش یافت و با ثبت بیشترین کاهش بعد از نفت خامهای دوبی و عمان به 41 دلار و 90 سنت رسید؛ قیمت نفت سنگین ایران در 14 اوت (جمعه ٢٣ مرداد ماه) 48 دلار و 5 سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت نفت سبک ایران نیز در هفته منتهی به ٢٨ اوت سه دلار و 25 سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به 43 دلار و 43 سنت رسید؛ قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به 14 اوت (جمعه ٢٣ مردادماه) 49 دلار و ١١ سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی با 3 دلار و یک سنت کاهش به 41 دلار و 84 سنت برای هر بشکه رسید؛ قیمت سبد نفتی اوپک در هفته منتهی به 14 اوت (جمعه ٢٣ مردادماه) 47 دلار و 20 سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی نیز در هفته منتهی به ٢٨ اوت با 57 سنت کاهش، 40 دلار 61 سنت معامله شد که کمترین کاهش را میان نفت خامهای شاخص به خود اختصاص داد.

قیمت نفت برنت نیز با 2 دلار و 42 سنت کاهش به 43 دلار و٧٩ سنت برای هر بشکه رسید؛ قیمت نفت برنت در هفته منتهی به 14 اوت (جمعه، ٢٣ مردادماه) 48 دلار و یک سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت نفت خامهای دوبی و عمان نیز با ٣ دلار و 54 سنت کاهش و ثبت بیشترین کاهش در میان نفت خام های شاخص به 43 دلار و ٩٠ سنت برای هربشکه رسید؛ قیمت نفت خام های دوبی و عمان در هفته منتهی به 14 اوت (جمعه، ٢٣ مردادماه) 49 دلار و ٨٢ سنت برای هر بشکه بوده است.

حداکثر قیمت نفت در سال جاری 64 دلار و 96 سنت و حداقل قیمت نیز 40 دلار و 47 سنت برای هر بشکه بوده است. این در حالی است که حداکثر قیمت نفت در سال گذشته ١١٠ دلار و 48 سنت بوده است.