به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، این پروژه با هزینه ای بالغ بر 80 میلیون یورو و 280 میلیارد تومان ظرف مدت 66 ماه به اجرا درآمده است و کارگران و کارشناسان صنعت مس با همکاری چند شرکت خارجی این پروژه ملی را در شرایط دشوار تحریم به انجام رسانده اند.