به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزرای برنا، دیدار رسمی جناب آقای فومیو کیشیدا وزیر محترم امور خارجه ژاپن از جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 20 لغایت 21 مهرماه 1394 انجام پذیرفت. طی این دیدار، جناب آقای کیشیدا با جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ملاقات و تبادل نظر نمودند. در خاتمه، طرفین به عنوان دو عضو مسئول جامعه بین المللی بار دیگر بر نقش سازنده ای خود در ارتباط با تقابل چالش های حاضر در سطح بین المللی تاکید کردند. وزرای خارجه در خصوص راه های تقویت هر چه بیشتر مناسبات دوستانه و دیرینه میان جمهوری اسلامی ایران و ژاپن نیز بحث و تبادل نظر نموده و همچنین در ارتباط با موضوعات منطقه ای و جهانی نیز به تبادل نظر پرداختند.

طرفین علاقمندی خود را در زمینه ادامه همکاری در موضوعات دو جانبه، منطقه ای و بین المللی بر اساس بیانیه مشترک صادره از سوی وزرای خارجه دو کشور در خلال دیدار رسمی جناب آقای کیشیدا از تهران در تاریخ 19 آبان 1392 و همچنین بیانیه مشترک مطبوعاتی در خلال دیدار رسمی جناب آقای دکتر ظریف از توکیو در تاریخ 15 اسفند 1392 ابراز داشتند.

دو طرف در ارتباط با زمینه های همکاری و تقویت روابط دو جانبه به شرح ذیل توافق نمودند. وزرای خارجه دو کشور تصمیماتی در خصوص تلاش بیشتر طرفین جهت توسعه مناسبات دو جانبه اتخاذ کردند.

  1. همکاری در راستای حمایت کامل و سریع در زمینه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)

طرفین در زمینه همکاری پیرامون ایمنی هسته ای و اجرای پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی و اقدامات شفاف به منظور حمایت از ایران در اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در همکاری نزدیک با آژانس بین المللی انرژی اتمی در خلال روند اجرایی کردن توافق نهایی در قالب برجام در ارتباط با موضوع هسته ای ایران توافق نمودند. پس از نخستین روز اجرایی شدن برجام بر اساس زمان تعیین شده در برجام، طرفین در زمینه اجرایی کردن موارد ذیل همکاری خواهند نمود:

ایجاد فرصت برای اعضاء مرکز نظارت هسته ای و متخصصان به منظور مطالعه اهمیت مقابله با حوادث در مراکز هسته ای و ایجاد سازه های مقاوم در برابر زلزله به منظور تقویت ایمنی هسته ای؛

اعزام متخصصان (کارشناسان) و ارائه برنامه های آموزشی به عنوان یک اقدام حمایتی در راستای ایجاد مرکز ایمنی هسته ای به گونه ای که در برنامه جامع اقدام مشترک مورد اشاره قرار گرفته، و؛

حمایت از توسعه منابع انسانی از طریق اجرای برنامه های آموزشی در زمینه هسته ای با تمرکز بر نگهداری و نظارت بر مواد هسته ای.

توافق اصولی در زمینه مذاکره پیرامون موافقت نامه سرمایه گذاری میان جمهوری اسلامی ایران و ژاپن

طرفین از توافق اصولی حاصله در مذاک ات پیرامون انعقاد موافقت نامه سرمایه گذاری دو جانه (مشترک) میان جمهوری اسلامی ایران و ژاپن که از سپتامبر 2015 و به منظور حمایت از سرمایه گذاران دو کشور در راستای تقویت هر چه بیشتر مناسبات اقتصادی میان ایران و ژاپن آغاز گردیده است، استقبال نمودند. در عین حال طرفین تاکید نمودند تلاش های بیشتری را به منظور نهایی کردن و اجرایی کردن هر چه سریع تر این توافق به کار خواهند گرفت.

تشکیل شواری همکاری ایران و ژاپن

طرفین در زمینه ایجاد "شورای همکاری ایران و ژاپن" که در بر گیرنده حوزه های وسیعی از همکاری های دو جانبه خواهد بود، توافق نمودند. این اقدام در راستای تقویت و توسعه در قالب همکاری و تبادل اطلاعات میان وزارت خانه ها و سایر نهادهای ذیربط صورت خواهد گرفت. طرفین بر اساس جدول پیوست اقدام به ایجاد گروه های کاری در حوزه های مورد نظر همکاری از جمله محیط زیست، همکاری اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری، بهداشت و درمان و ... به منظور تقویت و پیشبرد همکاری ها خواهند نمود.