به گزارش خبرنگار احزاب خبرگزاری برنا، یازدهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی برای اولین بار در غیاب مرحوم حبیب الله عسگراولادی برگزار شد.

بنا بر این گزارش در مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی افرادی همچون حبیبی، عارف، شجونی، حسام الدین آشنا، ترقی، بادامچیان، شهاب طبابایی، آل اسحاق، دکتر صالحی و باهنر حضور داشتند.