به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، طول خط یک متروی اصفهان یازده کیلومتر و دارای 10 ایستگاه است.

پیش از این با حضور وزیر کشور 100 دستگاه اتوبوس از مجموع 200 دستگاه اتوبوس خریداری شده برای اصفهان، به ناوگان حمل و نقل این شهر اضافه شد.