به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، خبرهای رسیده از استان های مختلف حاکی از این است که برخی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با ورود به هیئات حسینی، ضمن ایراد سخنرانی های انتخاباتی و سیاسی، حاضران را برای شرکت در مراسم نذری خود دعوت می کنند.

 تا پیش از این خبرهایی مبنی بر پخش تراول داخل کتاب، ولیمه های انتخاباتی زودرس و افطاری های انتخاباتی منتشر شده بودیم و ظاهرا پدیده جدید نذری های انتخاباتی نیز اضافه شده است. لازم به ذکر است در چند هفته گذشته مراجع و علما به شدت در مورد ورود مسائل انتخاباتی و جناحی به هیئات حسینی هشدار داده بودند.