به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، دولت سعودی در ادامه سیاست های تفرقه افکنانه خود شیخ باقر النمر، روحانی شیعی را صبح امروز اعدام کرد.

بنابر اعلام وزارت کشور عربستان شیخ نمر به همراه 46 تن دیگر صبح امروز اعدام شدند.این روحانی شیعی سه سال به دلیل مخالفت با سیاست های دولت سعودی بازداشت شد و سه ماه پیش توسط دادگاه عالی عربستان حکم اعدام گرفت. این حکم برای تایید به دربار سعودی رفت و بالاخره علیرغم مخالفت های بین المللی صبح امروز شیخ نمر به شهادت رسید.