خبرگزاری برنا: بیانیه وزارت کشور عربستان به قدری بهت آور و حیرت انگیز بود که هر انسان آزاد اندیش و منصفی را به تعجب و تاسف وا می دارد.

حامی اصلی تروریست های خون خوار منطقه حتی تاب یک نقد، یک مخالفت و یک واکنش به سیاست های غلط خود را نداشت و این بار آستین جنایت در ریاض بیرون زد و شمشیر کشتار روی گردن نحیف روحانی جوان و مظلوم شیعه نشست.

شیعه بار مظلومیت را قرن هاست در شبه جزیره عربستان به دوش می کشد. هنوز مادر شیعه مدفون در جوار نبی مکرم اسلام است و همچنان شیعه نمی تواند به زیارت مادر مظلومش برود. دخت نبی وقتی این چنین با ظلم و جور وهابی ها روبرو می شود تعجب ندارد اگر شیخ شیعی اسیر شمشیر و صلیب سعودی ها شود.

شیخ النمر صبح امروز اعدام شد. جرمش اعتراض به سیاست های تبعیض آمیز عربستان در قبال شیعیان بود. اعتراضی که امروز در همه جای دنیا به رسمیت شناخته می شود و هر کشور صاحب منطقی اعتراض مدنی را جزو افتخارات خود تلقی می کند. این افتخار اما در عربستان زمانی جلوه می کند که معترض به شمشیر بی عدالتی و کشتار گرفتار آید و امروز شیخ مظلوم شیعه اسیر این ددمنشی حاکمان سعودی شد.

تعجب ندارد اگر داعش در عراق و سوریه، در لیبی و سودان و... گردن می زند که الگویش همان هایی هستند که داعش و القاعده را در دامان خود بزرگ کردند تا شاید جامعه اسلامی را دچار تزلزل و تفرقه کنند. امروز شیخ النمر به همان تیغ گرفتار شد و البته شهد شیرین شهادت را نوشید تا کوس رسوایی حاکمان سعودی و وهابی ها بار دیگر همه جهان را پر کند.

حقوق بشر در عربستان شمشیر بر دست گرفت و روی خون شیخ مظلوم رقصید تا مشخص شود تفاوت است میان اعدام یک قاتل و اعدام یک معترض. که اگر یک قاتل به تیغ قصاص مجازات شود حقوق بشر زیر سوال می رود ولی اگر یک معترض مدنی با تیغ شمشیر اعدام شود حقوق بشر سکوت می کند.