به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا مردم خشمگین در اعتراض به اعدام شیخ نمر به سفارت عربستان در تهران و مشهد حمله کردند.

هم اکنون مردم خشمگین وارد محوطه سفارت شده اند که پلیس درحال خارج کردن و برقراری نظم و امنیت در اطراف سفارت عربستان است. 

شهادت شیخ باقر النمر موجی از خشم را در میان مسلمانان علیه سیاست های جنگ افروزانه و تفرقه افکنانه عربستان به راه انداخته است.