به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا ، نمایندگان مجلس همه مواد الحاقی این گزارش را که بعد از نظر شورای نگهبان در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود را حذف کردند و بدین ترتیب موارد مربوط به انتخابات الکترونیکی از این قانون حذف شد.
 
بدین ترتیب انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس این طرح به صورت الکترونیکی برگزار نخواهد شد .