به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) موافقت کردند.

نمایندگان با 143 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با 130 رأی موافق، صفر رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است در ماده واحده این لایحه آمده است:

به دولت اجازه داده می‌شود در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیات دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

تبصره- در اجرای ماده 15 اساسنامه، رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.