به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی  مجلس شورای اسلامی لایحه موافقت نامه بین دولتی بنادر خشک را به تصویب رساندند.

براین اساس نمایندگان با 131 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با 143 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه ماده واحده آن را به تصویب رساندند.

در ماده واحده این لایحه آمده است:

موافقت نامه بین دولتی بنادر خشک مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و دو پیوست به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1 آن عبارت است از: «حل و فصل اختلافات» موضوع ماده (13) این موافقت نامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.

در تبصره 2 آمده: هرگونه اصلاحات بعدی موضوع مواد (7)، (8) و (9) این موافقت نامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران است.