به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمدرضا باهنر  ریاست ساعاتی از جلسه مجلس شورای اسلامی را به عهد داشت گفت:منتظر ارائه لوایح برنامه ششم و بودجه 95  در روز یکشنبه هفته آتی از سوی دولت هستیم.