به گزارش  گروه بیم الملل خبرگزاری برنا،  انفجاری در میدان سلطان احمد استانبول رخ داد  که بر اثر آن شماری کشته و یا زخمی شده اند. 
 
گفتنی است هنوز از جزئیات این انفجار خبری در دست نیست.