به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در نشست خبری در جمع سفرا گفت: ما نماینده مردم ترکیه هستیم و مسوولیت امنیت آنان نیز برعهده نیروی امنیتی است. ما روابط فرهنگی و تاریخی با کشورهای دیگر داریم و اجازه نخواهیم داد در این دوران دولت دیگری در ترکیه تشکیل شود.

وی اضافه کرد: زندگی مردم ترکیه با بحران امنیتی مواجه است و وظیفه ما است آن را مدیریت و کنترل کنیم .

رییس جمهوری ترکیه تاکید کرد: ما کسانیکه با تروریست ها همکاری می کنند، دادگاهی خواهیم کرد کسی حق ندارد مردم ترکیه را دچار چند دستگی کند و یا آنها را تهدید کند تا دولت تضعیف شود.