به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا،  سخنگوی دولت در ابتدای سخنان خود در تشریح علت تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه گفت: بدلیل مسائل سیاسی و بین المللی اعم از بحث قیمت نفت، وضعیت اجرایی شدن برجام و مسائل منطقه ای ارائه بودجه و برنامه ششم به تاخیر بوده اما یک رسانه مخالف دولت از این سخن برداشت منفی کرد و این مسئله را طوری عنوان کرد که علت تاخیر در ارایه لایحه بودجه و برنامه ششم به دلیل اختلافات داخلی است.

دکتر نوبخت در حین نشست خبری از رسانه خاص و مخالف درخواست کرد که تیتر این خبر را عوض کند، اما این خبرنگار علیرغم تایید سخنان آقای سخنگو از سوی سایر اصحاب رسانه مدعی شد این مطالب به صراحت از قول ایشان مطرح شده است.