به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در 11ماه سال گذشته شمار پروازهای عبوری از آسمان ایران 245 هزار و 751 پرواز بود.

شمار پروازهای عبوری از آسمان ایران در دی ماه پارسال 27 هزار و 9 سورتی پرواز بود که این میزان در دی 1394 به 29 هزار و 342 سورتی پرواز رسید که از رشد 9 درصدی حکایت دارد.

همچنین شمار پروازهای عبوری از آسمان کشور در بهمن پارسال 26 هزار و 623 سورتی پرواز بود که این میزان در بهمن امسال با بیش از 2 هزار و 300 پرواز بیشتر به 28 هزار و 937 سورتی پرواز رسید که نشان از رشد 9 درصدی این پروازها بوده است.